top of page

پروژه "نصف دنیا فاصله" (Half a world away)، پیشنهاد انجام پروژه ای عکاسی در بخش پردازش از طرف دوست عزیزم، کالین رایان، از کشور نیوزلند بود.

این پروژه بین سه عکاس از سفیران کمپانی کنکو-توکینای ژاپن از کشورهای نیوزلند، ایران و هلند –درگستره ای به ادازه نیمی از زمین- تعریف شد، این سه سفیر بین المللی به ترتیب کشورهای ذکر شده عبارت اند از : کالین رایان، علیرضا وفا و وین ون واتر.

عکاسی آثار هنری در این پروژه توسط لنزها و تجهیزات جانبی کمپانی کنکو-توکینا صورت پذیرفته بود و هر عکاس می بایستی فایل خام (Raw image) مجموعه پنج اثر که یکی از از آنها پرتره ای از خود عکاس می باشد را برای پردازش به دو عکاس دیگر دهد. به این ترتیب، دو عکاس دیگر از پنجره دید خودشان و از درون زاویه دید عکاس اصلی، به پردازش و خلق اثر نهایی می پردازند.

در نهایت ، توضیحات مربوط به زاویه دید عکاسان در پردازش عکس همدیگر به هر ارسال الصاق شد تا توضیحی بر نگاه و نحوه پردازش آثار باشد.

Half   World.           Away.

International Project

Gear by

index.png
tokina png.png
hoya_logo.png

(C) All Rights Reserved to Collins Ryàn - L'artiste, Wim Van de Water, and Alireza Vafa, 2020

bottom of page